• správa celé agendy v zařízeních náhradní výchovy
  • všechny informace jsou kdykoliv dostupné
  • zabezpečení dat srovnatelné s internetovým bankovnictvím
  • ekonomický modul jehož součástí je i automatický výpočet opravných položek
  • přenosy dětí mezi zařízeními
  • statistiky
  • dokumentace ke správnímu řízení a další tiskové výstupy

Vyzkoušet demo Objednat Fostera

Foster - video