• správa celé agendy v zařízeních náhradní výchovy
  • všechny informace jsou kdykoliv dostupné
  • zabezpečení dat srovnatelné s internetovým bankovnictvím
  • ekonomický modul jehož součástí je i automatický výpočet opravných položek
  • přenosy dětí mezi zařízeními
  • statistiky
  • dokumentace ke správnímu řízení a další tiskové výstupy

Vyzkoušet demo Objednat Fostera

Foster - video

Novinky

Funkční rozšíření programu Foster

Funkční rozšíření programu Foster

Nová verze klientského informačního systému Foster spatřila světlo světa.

Nová verze Fostera

Nová verze Fostera

S novým školním rokem 2013/2014 jsme připravili novou verzi systému Foster.

Nová verze programu Foster

Nová verze programu Foster

S novým školním rokem jsme připravili novou verzi systému Foster.

Plán rozvoje systému pro zařízení náhradní výchovy

Plán rozvoje systému pro zařízení náhradní výchovy

V březnu 2012 spustíme novou verzi klienstkého informačního systému Foster. Stěžejním rozšířením je evidence opravných položek k pohledávkám po lhůtě splatnosti. Zapracovali jsme také náměty stávajících uživatelů na zjednodušení ovládání u některých funkcí.